August 19, 2010

ഓണം വാരാഘോഷം - 2010

ണം വാരാഘോഷം
*********************************

മുറിഞ്ഞ പാലം കോരന്‍ മൈമ്മോറിയല്‍ ക്ളബ്ബ് വക ഓണം വാരാഘോഷം !.മതത്തിന്റേയും കുലത്തിന്റേയും അതിര്‍ വരമ്പുകളില്ലാതെ ഓണം വാര്‍ത്തെടുക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവര്‍ക്കു ഞങ്ങളുടെ വഴിഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍.ഓണം വടക്കുള്ളവര്‍ക്കാണ്‌ , ഓണം വാടിപ്പോയി തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങള്‍ വെറും കോന്ന ഞായങ്ങളായി തള്ളിക്കൊണ്ട് നമുക്കു ഓണത്തെ മറക്കാതിരിയ്ക്കാം.




കാര്യ പരിപാടികള്‍: ഒന്നാം ഓണം
********************


രാവിലെ 7 മണിമുതല്‍ : ഓട്ടം (മുപ്പത്തി അഞ്ചു മീറ്റര്‍ )
രാവിലെ 8 മണിമുതല്‍ : ചാട്ടം തീണ്ടല്‍
രാവിലെ 9 മണിമുതല്‍ : ബെന്തിനു കല്ലുവപ്പ്
രാവിലെ 10 മണിമുതല്‍ : ചായം കോരിയടി (കോരി വച്ച ചായം മാത്രം ഉപയോഗിയ്കുക)
രാവിലെ 11 മണിമുതല്‍ : എണ്ണി പറക്കല്‍ (എണ്ണാന്‍ പടം കൊടുക്കുന്നതായിരിയ്ക്കും എണ്ണി പെണങ്ങരുത്)
രാവിലെ 12 മണിമുതല്‍ : പന്തു കറക്കല്‍ (കല്ലു പന്തിന്മേല്‍ കൊള്ളരുത്)
ഉച്ചക്ക് 1 മണി മുതല്‍ : പച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണല്‍ (ഉണ്ണൂമ്പോള്‍ പറ്റു നോക്കാന്‍ പാടില്ല! ചാറും പുളിയും ചോദിയ്ക്കരുത്)
വൈകീട്ട് 3മണി മുതല്‍ : ഉറി പറപ്പിയ്ക്കല്‍



കാര്യ പരിപാടികള്‍: തിരുവോണം
********************

രാവിലെ 7 മണിമുതല്‍ : പടത്തില്‍ കുറിയിടല്‍ (കുറി പടരാനോ കുറി പാതിയാകാനോ പാടില്ല)
രാവിലെ 8 മണിമുതല്‍ : മുറിയില്‍ പാത്രം നിറയ്ക്കല്‍ (പറ്റിയ മുറി കൊടുക്കപ്പെടും )
രാവിലെ 9 മണിമുതല്‍ : പാത്ത് ഓടല്‍ (റൂട്ട് തൊളിക്കുഴി കടയ്ക്കല്‍ . ആരും ഓട്ടത്തില്‍ തോക്കാന്‍ പാടില്ല)
രാവിലെ 10 മണിമുതല്‍ : എണ്ണയില്‍ കുത്തിപ്പിടി (സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാത്രം )
രാവിലെ 11 മണിമുതല്‍ : വാച്ച് ഊരിക്കെട്ടല്‍
രാവിലെ 12 മണിമുതല്‍ : കഴിച്ചു വടിയ്ക്കല്‍(പയറു കറി, പാള ക്കറി, പയറിട്ട കറി എന്നിവ)
ഉച്ചക്ക് 1 മണി മുതല്‍ : പന്തിയിട്ടു ഉണ്ണല്‍ (പൂവന്‍ പഴവും ചോറും , പത്തിരിയും കറിയും )
വൈകീട്ട് 3മണി മുതല്‍ : ഓട പുതുക്കല്‍

രാത്രി 8 മണി മുതല്‍ :സംവാദം : മതത്തിന്റെ ഗുണവും മതത്തിന്റെ കുറവും
രാത്രി 9 മണി മുതല്‍ :നാടകം : കല്ലിട്ട ചിന്തുകള്‍
രാത്രി 10 മണി മുതല്‍ :കഥാപ്രസംഗം : അണ്ണാന്‍ കയറിയ പാല (അവതരണം : മണ്ണേല്‍ കുച്ചുനന്‍ )
രാത്രി 11 മണി മുതല്‍ : നാടകം : കതയ്ക്കു ലന്തില്ല


കാര്യ പരിപാടികള്‍: മൂന്നാം ഓണം
********************

രാവിലെ 7 മണിമുതല്‍ : ഓളത്തില്‍ താക്കല്‍
രാവിലെ 8 മണിമുതല്‍ : ചാലു കോരല്‍
രാവിലെ 9 മണിമുതല്‍ : ചിറിയല്‍ പപ്സ് വച്ച് ഓട്ടം (ചിറിയില്‍ പറ്റാതെ നോക്കുക)
രാവിലെ 10 മണിമുതല്‍ : പുസ്തകം മാറ്റി വയ്കല്‍ (സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാത്രം )
രാവിലെ 11 മണിമുതല്‍ : ചോക്കു വച്ചു വരയ്ക്കല്‍
രാവിലെ 12 മണിമുതല്‍ : പ്രസംഗ മത്സരം : കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലെ ജാതി ചിന്ത
ഉച്ചക്ക് 1 മണി മുതല്‍ : തലയില്‍ മുടി വച്ച് ഓട്ടം
വൈകീട്ട് 3മണി മുതല്‍ : ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം - പാടുന്നത് :പണ്ടിറ്റ് ഉണ്ണി, രാഗം - തിന്തു കന്നടി
വൈകീട്ട് 4 മണി മുതല്‍: ചര്‍ച്ച - മതത്തില്‍ കുത്തലും മതത്തില്‍ കോന്തലും (ചാതിയില്‍ കൂടിയവരും ചാതിയില്‍ കുറഞ്ഞവരും പങ്കെടുക്കുന്നു)
രാത്രി 8 മണി മുതല്‍ :മൂത്തവരെ ഓലയില്‍ ഇരുത്തി ആദരിയ്ക്കല്‍
രാത്രി 9 മണി മുതല്‍ : നാടകം - കാറ്റിലാടുന്ന പുഴ (അവതരണം : കൂടരു വേദി , ശേറ്റിനാ പുരി)
രാത്രി 12 മണി മുതല്‍ : ബാലെ : പുകള്‍ പെറ്റ മണ്ടച്ചി



രാത്രി 2 മണി മുതല്‍ : നൃത്ത ശില്പം : വേറൊരു പൂതന (അവതരണം : ആറ്റിങ്ങല്‍ പുഷാറാണി)
****************************************
വല മുട്ടം
സെക്രട്ടറി:അഞ്ചല്‍ മുനി
****************************************
" മതമേതായാലും ഗൂണമുണ്ടായാല്‍ മതി "

12 Comments:

villagemaan said...

ഇത് ഓണത്തിന് തന്നെ വേണം എന്ന് സാറിന് നിര്‍ബന്ധം ഉണ്ടോ ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പുറകെ വേറെ പല അവസരങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്..
ചീള്‍ ഒക്കെ എഴുതുന്നത്‌ ആള്‍ക്കാര് എന്ജോയ്‌ ചെയ്യും..ഇത് പക്ഷെ ഒരുമാതിരി...

haleesa said...

ഇതെന്താടോ ..ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ...ഇത്ര വലിപമുണ്ടല്ലോ ...സോന്തമായി ബ്ലോഗ്‌ വരെ ഉണ്ടല്ലോ ..എന്നിട്ടും മലയാളം അറിയില്ലേ ....നീ ഇന്ഗ്ലിഷ് മീഡിയാതിലാണോ പഠിച്ചത് ...നീ തക്കാളി കച്ചവടം നടത്തിയാല്‍ മതി...{ആക്ചൊലി നീ ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണോ എഴുതിയത് .അതോ പോസ്റ്റ്‌ നീ എഴുതിയതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ ആയതാണോ.}..മോനെ ജിക്കോ ..ഓണത്തിനിടക്ക് തന്നെ വേണോ തക്കാളി കച്ചവടം ...

Rajesh said...

ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലേ..?..ആഭാസന്മാര്‍ക്ക് അഴിഞ്ഞാടാന്‍ ഉള്ള സ്ഥലമാണോ..തട്ടുകട ..................?

haleesa said...

ഇല്ല .ആ ജിക്കു മുകളില്‍ പറഞ്ഞ എന്തോ പരിപാടികള്‍ നടത്താന്‍ പോയേക്കുവാ..പിന്നെ വൈകീട്ട് ലുട്ടാപ്പിയുടെ കൂടെ എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ടത്രെ ...

Subairmohammed6262 said...

ഓണം വടക്കുള്ളവര്‍ക്കാണ്‌ , ഓണം വാടിപ്പോയി തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങള്‍ വെറും കോന്ന ഞായങ്ങളായി തള്ളിക്കൊണ്ട് നമുക്കു ഓണത്തെ മറക്കാതിരിയ്ക്കാം.

ഓണാശംസകൾ………

Rajesh said...

പരസ്യമായി ഇത്രയും ആഭാസത്തരങ്ങള്‍ ഇത്തരം ഒരു ജനകീയ ബ്ലോഗില്‍ അപ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം മനസ്സില്‍ ആവഞ്ഞിട്ടോ അതോ മനസ്സില്‍ ആയില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നതോ .....?രണ്ടായാലും ഇത് മാറ്റേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു.

Rajesh said...

വന്നതും നിന്നതും പോയതും എല്ലാം ചൊറിച്ചു മല്ലിന്റെ ഉസ്താത് മാര്‍ ആണല്ലോ.....?

Abdul7791 said...

THIS IS TOO MUCH ITS NOT PERMITTED ON THIS SITE BCS ITS LOCAL ONE DONT REPEAT IT. KIND ATTENTION TO THE THATTUKADA BLOG MANAGEMENTS THIS TYPE OF BLOGS NOT ALLOW TO PUBLISH.

villagemaan said...

ഇത്രേം പേര് മോശം കമന്ടിട്ടിടും പ്രതികരിചില്ലല്ലോ താങ്കള്‍...മോശമായി പോയി..
ഇതോടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാന്‍ നിര്‍ത്തി.. അതൊരു വലിയ കാര്യമായി താങ്ങള്‍ക്ക്‌ തോന്നിയില്ലേലും..
നല്ല തന്കപെട്ട മോനാ എന്ന് സ്വയം വിചാരിചാട്ടെ..വിശ്വാസം ..അതല്ലേ എല്ലാം..
.മാ സലാം സുഹൃത്തേ..

haleesa said...

ഇവന്‍ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കുവാ ...

haleesa said...

ജസ്റ്റ്‌ വെയിറ്റ് ..അവനെന്തോ പറ്റിയതാ..അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാന്‍ സാദ്യത ഇല്ല ...

haleesa said...

"ചൊറിച്ചു മല്ലിന്റെ" എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എന്താ സാദനം....????..

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Now call India at cheaper rates

© Thattukada Blog - A one stop for all about Malayalam Blogs and links to more Malayalam Blogs Visit http://www.thattukadablog.com/ . Site design By Jikkumon - On behalf of Designer teams of OBT 2009. Disclaimer: Materials on this page is chosen by blogger. Contents and responsibility belong to the respective authors.

Now call India at cheaper rates

How to call India at cheap rates hassle free ! If you live anywhere in the world and are trying to call your relatives and folks back in India, things can get really painful. In fact, calling India isn’t difficult, you have different ways to make a call to India. But the bigger question everyone asks is – How can I call India at economically cheap rates ?

Internet phone service is the new, easier way to communicate. Internet phone service lets users make cheap phone calls using their broadband Internet connection. We can offers you latest features and technologies makes Internet phone service easy and fun. Voipfone provide many different solution for consumers and business users.

For more details

E:mail: sumeshcm2004@gmail.com

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

You can also receive Free Email Updates:

Powered By Jikkumon